800 jaar Damiate

marliesterborg@gmail.com
800 jaar geleden begon, de Vijfde Kruistocht, de belegering van Damiate, dat zo 'n belangrijke rol speelde en speelt in het zelfbeeld van Haarlem. Hier volgt een ooggetuige verslag van de inname van Damiate anderhalf jaar later. marliesterborg@gmail.com
...."Daar troffen de kruisvaarders straten vol lijken, mensen met verwrongen gelaat en lichaam en een onverdraaglijke stank. De doden hadden de levenden gedood.: man en vrouw, vader en zoon , meester en dienaar waren te gronde gegaan aan elkaars stank. Niet alleen de straten waren vol lijken , ook lagen ze verspreid in de huizen en slaapkamers; kinderen hadden om brood gevraagd maar er was niemand om het voor hun te breken. Zuigelingen hingen aan de borst van hun moeder over de dode lichamen. Ook de rijken de verwenden stierven van de honger."
Ooggetuige Roger van Wendover
De 'tegenstander' Sultan al-Malik had verschillende keren een vredesvoorstel gedaan, waarbij de kruisvaarders Jeruzalem zouden krijgen in ruil voor Damiate. De kruisvaarders zetten hun aanval voort en wilden na Damiate ook nog Cairo veroveren. Dat mislukte, zij raakten vast in de moerassen van de Nijl. ....
"De Sultan toonde compassie naar onze meute kruisvaarders. Hij nam ons op en gaf ons eten en drinken. Zij wiens ouders, zonen, dochters, broers en zussen we gedood hadden met zoveel martelingen, wiens eigendommen wij teniet deden, die wij naakt uit hun huizen gooiden. Zij hebben ons gelaafd met hun eigen voedsel terwijl wij in hun macht waren en bijna stierven van honger.
Waarlijk Gij heet terecht Kamil 'perfect' want U bent een wijs en deugdzame regeerder."

Oliver van Paderborn