De Waanzin Nabij - van Gogh

'En de ziekte waaraan wij beschaafde lui 't meest laboreeren zijn melancholie en pessimisme.' Vincent aan zus Wil, Oktober 1887 .....................Eindelijk, een tentoonstelling in het van Gogh museum over de ziekte van de kunstenaar. Tijdens een besloten bijeenkomst zullen medici en van Gogh kenners proberen een eensgezind een 'objectieve' diagnose te stellen. Maar kan dat, een diagnose stellen van een patient die de artsen niet hebben gezien? En is er naar de patient zelf geluisterd? De beroemde brieven tellen meer dan 100 hits voor het woord 'MELANCHOLIE ' toen de naam van een ernstige stemmingsstoornis die tot suicide kon leiden. De eerste hit is in 1873, de laatste vlak voor zijn dood in 1890. Daartussendoor zijn er vele verwijzingen naar 'symptomen'' van melancholie. En naar familieleden die ook aan die ziekte leden. 'En de ziekte waaraan wij beschaafde lui 't meest laboreeren zijn melancholie en pessimisme.' Vincent aan Wil, Oktober 1887 Het van Gogh museum spreekt niet of nauwelijks van melancholie, want dat geldt in het huidige medische jargon niet als ziekte. Maar in de tijd van Vincent wel, hij liet zich behandelen door de melancholie expert Dr Gachet. Ook leed Vincent al veel eerder aan die ziekte, zoals ook blijkt uit een brief van zijn vader uit 1977. Het van Gogh museum laat de ziekte beginnen met het oor incident in 1888. Men neemt de anamnese c.q. voorgeschiedenis van de ziekte niet mee. En al evenmin de vraag naar een mogelijk familiale kant van de ziekte. Omissies die in de huidige psychiatrie onvergeeflijk zijn.

Pieta, 1890, Van Gogh Museum. De Moeder van de Kunstenaar, Arles, Oktober, 1888, Norton Simon Museum. 'En de ziekte waaraan wij beschaafde lui 't meest laboreeren zijn melancholie en pessimisme.' Vincent aan zus Wil, Oktober 1887 Waarom luistert het van Gogh museum in het project DE WAANZIN NABIJ niet naar de 'patient' Vincent van Gogh? Waarom wordt de familiale context van zijn ziekte niet bij de diagnose betrokken? Immers, vier kinderen van Gogh leden aan stemmingsstoornissen, aan MELANCHOLIE. ....

Lees meer…

de melancholie van Vincent en Familie

MELANCHOLIE was de ziekte waaronder Vincent van Gogh dacht te lijden, jaren voordat hij tot suicide besloot. Het woord 'melancholie' heeft in zijn brieven meer dan 100 hits. Hieronder enkele voorbeelden. "Ik voel mijn eigen ongeneeselijke melankolie..." Brief aan Theo, Drenthe, 29 okt. - 2 nov. 1883 "Er was toen iets in mij van onuitsprekelijken weemoed - De leegheid, de onuitsprekelijke misère van binnen maakte dat ik dacht - ja ik kan mij begrijpen dat er menschen zijn die in 't water springen..." Brief aan Theo, den Haag, 6 juli 1882 ' Het lijkt mij dat hij altijd een neiging heeft tot melancholie. "Melancholie kan schadelijk zijn, en toegeven aan melancholie levert geen energie op." Brief van Dominee van Gogh aan Theo, Zundert, 1875. "dat als de melancholie.te zwaar wordt om te kunnen verdragen, hij (Dr Gachet) zeker iets zou kunnen doen om de hevigheid ervan te verlichten." Brief aan Theo, Auvers, 25 maart 1890 Theo aan Jo , 20 juli 1890 7 dagen voordat Vincent zichzelf schoot, 9 dagen voordat hij stierf. "Als hij maar niet melancholiek is en op weg naar een nieuwe crisis." ....

Lees meer…