Maria Magdalena 'patient' van Jezus

Links: Noli me Tangere, (raak mij niet aan),
Scenes ui het Leven van Christus, wederopstanding, Giotto di Bondone 1304-06, fresco, Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua
van Giotto

Rechts Melancholia: Maria Magdalena, Hendrik ter Brugghen, 1627

Lees de file JEZUS ALS MEELEVEND THERAPEUT
ook in
BLOEMEN VAN EEN ZIEKTE
Maria Magdalena krijgt tegenwoordig veel aandacht. Ze zou de geliefde zijn geweest van Jezus en er is een Evangelie van haar hand ontdekt. Zij zou een door Jezus bekeerde hoer, of overspelige vrouw zijn geweest.
Wat in de Bijbel over haar staat is minstens even interessant. Zij was een patient van Jezus.

'Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven.' Lucas 8:2 3

Maria Magdalena was Jezus trouw tot in zijn dood. Met zijn moeder Maria stond zij bij het kruis, ze maakt de lijkafname mee. Ze was de eerste die de levende Jezus zag.
'Maria stond nog bij het graf en huilde. Daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.
"Waarom huil je" vroegen ze haar. Ze zei: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd."
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?"
Maria dacht dat het de tuinman was en zei:
"Als u hem hebt weggehaald, vertel mij dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen."
Jezus zei tegen haar: "Maria" Ze draaide zich om en zei "Rabboeni" (dat betekent Meester!). "Houd me niet vast," zei Jezus.'
Johannes 20:11-17

Uit dit inspirerende visioen van een labiele vrouw kwam de gedachte voort dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Het lied Maria Magdalena is van Yuri, de tekst vertelt hoe Hij haar optilde uit de ellende.