Een standbeeld voor mevrouw van Gogh

Vincent van Gogh, Pieta, 1890, Van Gogh Museum

Vincent heeft Jezus afgebeeld met een rode baard, zoals hijzelf had. Het kan gelezen worden als een uitbeelding van een diepe depressie waardoor het slachtoffer in coma raakt. Het is een hoopvol schilderij. Jezus zal na drie dagen hel, uit de dood opstaan, zoals Vincent zelf telkens weer opstond uit een diepe depressie. Dit schilderij zou als een monument voor zijn moeder beschouwd kunnen worden.

Vincent van Gogh, De Moeder van de Kunstenaar, Arles, Oktober, 1888, Norton Simon Museum
Geschilderd naar een foto. Van Gogh schrijft aan broer Theo: 'Ik maak voor mijzelf een portret van moeder...in een harmonie van kleuren, zoals ik haar zie in mijn herinnering.'

Hieronder staat mijn monument aan de moeder van Vincent van Gogh, die zo heel veel te lijden had, vanwege Vincent maar ook vanwege drie andere kinderen met een psychische stoornis.
Lees verder....