Depressie bij Goethe en Brahms

Winterse Reis door het Harzgebergte

Text: Johann Wolfgang von Goethe
Muziek Johannes Brahms

Dit lied gaat over een Winterse reis naar het Harz gebergte. Winter en gebergte staan hier voor de depressieve kant van de melancholie. Hierin laten Goethe en Brahms compassie klinken voor iemand die door het lot depressief is, die zich afzondert van de mensen en voor wie al het goede alleen het negatieve kan zien.
Het gedicht is door Brahms ingekort. Goethe wijst in een inleidiend vers erop dat stemming soms iets onvermijdelijks is, noodlottig bijna. Sommige mensen zijn voor vreugde bestemd, anderen voor misantropie.
Aafje Heynis singt "Alto Rhapsody", op 53
door Johannes Brahms
Voor text >