Bloemen van een Ziekte- recensies

UIT PLUSMINUS het blad van de vereniging van Manisch-depressieven en hun omgeving VMDB

Na lang uitverkocht te zijn geweest, is "Bloemen van een ziekte" van filosofe Marlies ter Borg weer verkrijgbaar. Het boek, dat de creatieve, extatische kant van de bipolaire ziekte wil benadrukken, is grofweg op te delen in twee stukken.

Het start met een diepgravende, wat droge filosofische verhandeling over melancholici door de eeuwen heen. Uitgaand van Aristoteles wordt de oud-Griekse theorie over de melaina chole, de zwarte gal uiteen gezet. Deze zwarte gal veroorzaakt in koude toestand diepe neerslachtigheid, maar als ze verhit raakt is er sprake van manie. Middels klassieke "gekke" helden als Ajax, Hercules en Cassandra en gretig citerend uit de originele bronnen toont Ter Borg aan dat het verband tussen bipolariteit en uitzonderlijke kwaliteiten zo oud als de geschiedenis is.

Uit de meer recente geschiedenis komen Vincent van Gogh. Virginia Woolf en Winston Churchill aan bod. Ter Borg doet geen definitieve medische uitspraken, iemand als Van Gogh wordt immers door talloze patiëntengroepen geclaimd als schoolvoorbeeld van 'hun' ziekte. Uit geschiedenis en brieven weet ze echter aannemelijk te maken dat Van Gogh waarschijnlijk, en Woolf en Churchill vrijwel zeker bipolair waren. Ter Borg laat daarnaast zien dat depressie, door velen als verspilde tijd beschouwd, onderdeel van een creatieve cyclus kan zijn. Een tijd om de wildgroei van hypomane ideeën bij te snoeien en uit te werken.

Het tweede deel, en wat mij betreft het mooiste, is een reis van de diepste dalen van depressie naar de hoogste toppen van hypomaan geluk en weer terug naar beneden, aan de hand van een eclectische verzameling citaten uit de wereldliteratuur. Puttend uit de woorden van Koning David, via Goethe, Poesjkin, Baudelaire en Emily Dickinson, laat Marlies ons zien dat we niet alleen zijn in onze privé ellende. De grootste geesten werden erdoor gekweld. We zijn dan misschien geen kunstenaars, maar in de diepste dalen en op onze hoogste pieken we bevinden we ons in goed gezelschap.

Dit boek is één grote reis van herkenning en troost is. Met prachtige poëzie en filosofische reflectie wordt je een hart onder de bipolaire riem gestoken.

Medisch Contact
De bipolaire stoornis wordt bekeken vanuit drie invalshoeken: de filosofische, de medisch-therapeutische en de existentieel-poëtische.
Het boek is een herkenning voor mensen met een bipolaire stoornis en verschaft inzicht aan mensen die er van buitenaf mee te maken hebben. De cover en de titel zijn weldoordacht gekozen.
Zelfzorg België
Wie de moeite wil nemen deze ziekte beter te leren kennen, stapt in de eerste plaats van zijn/haar vooroordelen af, en geraakt bovendien overtuigd van de positieve kanten van deze ingrijpende stoornis.

Stichting CCC
Vanuit haar ervaringskennis stelde de schrijfster in deel vier een bloemlezing samen van bekende dichtregels. Zij geven door de volgorde waarin zij zijn geplaatst een goed beeld van de manisch-depressieve cyclus.