Koran en Bijbel in Verhalen

Bestel met een cliick Koran en Bijbel in Verhalen
Dit boek is een bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen, zoals het verhaal van de Schepping, Adam en Eva,
de Ark van Noach/Noeh
Abraham/Ibrahiem, de geboorte van Jezus/'Isa en de Hemel het Paradijs.
De joods-christelijke en Islamitische verhalen staan naast elkaar,
met een korte inleiding die zo eenvoudig en objectief mogelijk gehouden is.
De teksten zelf worden in al hun eenvoud gepresenteerd, de uitleg ervan wordt aan de lezer overgelaten.
Recensie door
Prof.dr. A. Wessel
Met name de Koran blijft voor velen een moeilijk boek. Daarom is het goed dat Bijbel en Koran samen worden gepresenteerd. Belangrijke verhalen uit beide boeken vanaf dat over de schepping, Adam en Eva, tot de laatste dag en het laatste oordeel worden behandeld. Elk onderwerp wordt helder en deskundig ingeleid en vervolgens worden steeds op twee pagina's Bijbel- en Koranteksten naast elkaar geplaatst. Boeiend is dat het laatste hoofdstuk is gewijd aan vrede, in het Hebreeuws met 'shalom' en in het Arabisch met 'salam' weergegeven. In dat laatste geval worden teksten uit beide boeken aangehaald, zonder dat in de tekst zelf (wel in de eindnoten) wordt aangegeven uit welk boek de betreffende teksten afkomstig zijn. Een voor velen waarschijnlijke verrassende leesoefening. De verwantschap en verbondenheid eerder dan verschillen tussen beide tradities komen daardoor des te duidelijker naar voren. Juist omdat het gaat over vragen van geweld, oorlog en conflicten, is de actuele belang groot. Het boek biedt handvatten voor een concrete dialoog. Een nuttige verklarende namen- en woordenlijst sluit het geheel af, waardoor de bruikbaarheid voor de belangstellende nog wordt verhoogd. Verzorgde uitgave; kleine druk.