Figuratieve kunst in de Islam

Bible Figures in Islamic Art
Een uniek boekje via een click te bestellen met meer dan 25 islamitische afbeeldingen.
Hier: Adam en Eva uit het Paradijs gedreven.
Maria met Kind.
Twee voorbeelden van figuratieve islamitische Kunst op deze site.
Dit kan ons verbazen als wij ervan uitgaan dat de islam figuratieve kunst verbiedt. Inderdaad afbeeldingen van mensen zijn schaars, maar ze zijn er wel. Lees daar meer over.