Afbeeldingen verboden?

Bible Figures in Islamic Art
Een uniek boekje met meer dan 25 Islamitische afbeeldingen.
Hier: Adam en Eva uit het Paradijs gedrevenen.
Maria met Kind.
Twee voorbeelden van Islamitische Kunst op deze site.

De verhalen op deze site worden ingeleid door dubbele plaatjes, uit de Islamitische traditie ( links) en de Christelijke traditie (rechts). Ook uit deze afbeeldingen die naast elkaar zijn geplaatst blijken de overeenkomsten tussen Bijbel en Koran verhalen. De verschillen stammen enerzijds uit de genuanceerde verschillen in de verhalen, anderzijds van de verschillende richtingen die Bijbelse en Islamitische figuratieve kunst insloegen.
Lees verder