Bijbel en Koran naast elkaar

.Unieke bloemlezing waarin Koran- en Bijbelverhalen broederlijk (en zusterlijk) naast elkaar zijn geplaatst. Teksten die geselecteerd zijn vanwege bekende personages en een herkenbare verhaallijn. Van Adam tot Jezus.............. SCROLL OMLAAG NAAR een VERHAAL VAN JE KEUZE.........De verhalen zijn uit eeuwenoude boeken gelicht en letterlijk naast elkaar geplaatst. Zo komen overeenkomsten en verschillen helder naar voren. De verhalen worden geillustreerd door kunstzinnige beelden uit Christelijke en Islamitische traditie, alweer zusterlijk naast elkaar geplaatst. Bestel boek KORAN EN BIJBEL IN VERHALEN
Bijbel en Koran vertonen verrassend veel overeenkomsten. Er zijn 18 verhalen met een paralele verhaallijn, van de Schepping tot het Paradijs, van Adam en Eva de geboorte van Jezus. Fascinerend zijn ook de accentverschillen. Zo is Maria in de koran een alleenstaande moeder. De teksten zijn naast elkaar geplaatst voorzien van een inleiding. Deze combinatie van teksten werden door de IKON online gezet. Helaas heeft de EO de site opgeheven. Gelukkig kon deze unieke site gered worden uit het internet archief. Helaas met hier en daar kreupele teksten waarvoor onze excuses. CLICK VOOR ONLINE: BIJBELENKORAN.NL ONLINE

de Schepping

DE SCHEPPING MARC CHAGALL In Bijbel en Koran worden licht en duisternis, dag en nacht, hemel en aarde, planten dieren en tenslotte de mens in zes dagen geschapen. Op de zevende dag gaan de wegen uiteen. ....

Lees meer…

Adam en Eva / Hawwa

In Bijbel en Koran wordt de eerste mens geschapen uit aarde, en heet daarom Adam, Hebreeuws voor 'aarde'. God wekt de mens tot leven door hem zijn geest in te blazen. Of man en vrouw tegelijk en gelijkwaardig geschapen zijn, of dat de vrouw uit de man voortkomt is een punt van discussie. Lees verder. ....

Lees meer…

Paradijs verloren

ADAM EN EVA / HAWWA UIT HET PARADIJS VERDREVEN Het eerste mensenpaar woont in de paradijselijke tuin waar ze van alles mogen genieten. Maar één boom is verboden. Beide boeken vertellen hoe de mensen toch van die ene boom aten. Ze werden daartoe aangezet door de slang (Bijbel) of de duivel (Koran). Toen verloren zij het paradijs. In de Bijbel begaat de vrouw de eerste zonde. Dat verhaal is eeuwenlang gebruikt om van vrouwen een negatief beeld te geven. In de Koran doet het mensenpaar sámen onrecht, ze spreken hun berouw uit. Zij worden beiden vergeven. lees verder ....

Lees meer…

Kain vermoordt Abel

In Bijbel en Koran vermoordt de ene zoon van Adam, Kain / Qabil, zijn broer Abel / Habil. Hierbij komt het verbod op moord ter sprake dat eerst aan de Israëlieten gegeven werd, en in de Koran wordt overgenomen. Habil toont zijn dode broer respect door hem te begraven. ....

Lees meer…

Noach / Noeh

In Bijbel en Koran wordt Noach / Noeh/ geroepen om een ark te bouwen, en van elke diersoort twee aan boord te nemen. Als de grote storm losbarst word de familie Noach gered, maar in de Koran verdrinkt de de zoon van Noeh: - zie plaatje links ....

Lees meer…

Abraham/Ibrahim

Abraham/Ibrahiem is een belangrijke figuur in Bijbel en Koran, die ook in de hedendaagse interreligieuze dialoog een voorname rol speelt. In beide boeken is Abraham/Ibrahiem een man die afrekent met het verleden en nieuwe paden inslaat. Beide boeken beschrijven de dramatische gebeurtenissen rond de twee zonen Isaac en Ismael, die bijna door hun vader geofferd werden. Hier geillustreerd door een schilderij van Rembrandt naast een Islamitisch miniatuur. ....

Lees meer…

Josef/Joesoef

Jozef/Joesoef is een van de twaalf zonen van Jakob/Jakoeb, die via Isaak de kleinzoon was van Abraham/Ibrahiem. Zijn jaloerse broers gooien hem in een put om van het af te komen. Maar hij wordt gekocht door handelaren en komt zo in Egypte terecht. Daar belandt hij in de gevangenis maar maakt toch carriere. Lees verder. ....

Lees meer…

Mozes/Moesa

Mozes/Moesa is in Bijbel en Koran een belangrijke figuur. Hij is bevrijder van zijn volk, strijder tegen afgoderij en ontvanger van Gods wet. De verhalen in de Bijbel en de Koran lopen dan ook parallel vanaf het mandje waarin het kind in de Nijl dobberde, via de uittocht uit Egypte, tot de belofte van het land van melk en honing. Lees verder ....

Lees meer…

David/Dawoed en Solomon/Soelamain

Deze koningen van Israël spelen in beide boeken een voorname rol. David/Dawoed is beroemd omdat hij al als jongen vrijwel onbewapend de 'reus' Goliath/Djaloet versloeg. Later werd hij een gevierd koning. Zijn zoon Salomo was beroemd vanwege zijn wijsheid. Hij kon volgens de Koran zelfs praten met dieren. Zie links. Hij werd bezocht door de Koningin van Sheba zie boven rechts. Lees verder over deze koningen ....

Lees meer…

Jona / Joenoes

Jona / Joenoes was de onwillige profeet die vluchtte voor zijn taak en toen opgeslokt werd door een grote vis. Lees verder hoe dit afliep. ....

Lees meer…

Zacharias

Dit is het verhaal van de Joodse priester Zacharias en de zoon, Johannes, die hij op late leeftijd op wonderbaarlijke wijze kreeg. Zij waren familie van Maria die ook op wonderbaarlijke wijze zwanger werd. De verhalen uit beide boeken vullen elkaar op wonderbaarlijke wijze aan. Links een Islamitische miniatuur: Zakarijja en Jahja op bezoek bij Marjam en 'Isa (moslim). Rechts Zacharias, Johannes de Doper, Maria en Jezus op een Christelijke afbeelding. m met 'Isa ....

Lees meer…

Maria en Jezus / Mariam en 'Isa

Maria en Jezus, Mariam en 'Isa zijn in Christendom en Islam zeer geliefd. Dat blijkt uit de Islamitische afbeelding links en de Christelijke afbeelding rechts van moeder en kind. En uit de verhalen in Bijbel en Koran. Lees verder. ....

Lees meer…

Jezus/Isa leven leer en dood

Jezus wordt in Bijbel en Koran een man van vrede genoemd. Hij verricht wonderen zoals de opwekking van Lazarus uit de dood. Terwijl de Bijbel de kruisiging van Jezus uitvoerig beschrijft ontkent de Koran uitdrukkelijk dat Jezus gekruisigd is. Hij is onmiddellijk na zijn natuurlijke dood door God opgetild naar het paradijs, als getuige van met name christenen. De Bijbel spreekt van een herrijzenis van Jezus en tenslotte een hemelvaart. Jezus is de oordelende rechter. ....

Lees meer…

Laatste Dag,Oordeel

Het Bijbelse verhaal over de Laatste Dag komt verhaalt over allerlei rampen, waardoor hemel en aarde vernietigd worden om plaats te maken voor een nieuwe hemel en aarde. Deze verschrikkingen lopen erop uit dat mensen geoordeeld worden door Jezus. In de Koran is Jezus ook aanwezig als getuige, niet als rechter. Door deze bloemrijke verhalen worden mensen gewezen op hun individuele verantwoordelijkheid. ....

Lees meer…

de Hel

De verhalen van de hel in Bijbel en de Koran vertonen sterke paralellen. Met allerlei sterke beelden wordt degene die er maar op los leeft duidelijk gemaakt dat hij ooit, desnoods na zijn dood, met zijn daden geconfronteerd zal worden. Hier duikt in beide boeken de satan of duivel op, die mensen misleidt en hen ten slotte meetrekt het helse vuur in. ....

Lees meer…

Het Hemelse paradijs

Rechtvaardigen en zachtmoedige verdienen volgens de Bijbel de Hemel, waar Jezus hen is voorgegaan. Zie rechts Jezus de overwinnaar. In de Koran keren goede mensen terug naar het eens verloren paradijs. Mohammad zou al tijdens zijn leven in een visioen het paradijs hebben bezocht. zie hem in het linker plaatje op het hemelse dier Buraq. ....

Lees meer…

Gemeenschappelijke waarden

Wedijvert dus in goede daden (Koran 5:48) In Bijbel en Koran zijn tal van gemeenschappelijke waarden te vinden. Het gaat om datgene waar mensen overal op aarde naar verlangen, zoals vrede, in de talen van Bijbel en Koran: Sjaloom, Irene, Salaam. ....

Lees meer…

Koran en Bijbel in Verhalen

Bestel met een cliick Koran en Bijbel in Verhalen Dit boek is een bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen, zoals het verhaal van de Schepping, Adam en Eva, de Ark van Noach/Noeh Abraham/Ibrahiem, de geboorte van Jezus/'Isa en de Hemel het Paradijs. De joods-christelijke en Islamitische verhalen staan naast elkaar, met een korte inleiding die zo eenvoudig en objectief mogelijk gehouden is. De teksten zelf worden in al hun eenvoud gepresenteerd, de uitleg ervan wordt aan de lezer overgelaten. ....

Lees meer…

Figuratieve kunst in de Islam

Bible Figures in Islamic Art Een uniek boekje via een click te bestellen met meer dan 25 islamitische afbeeldingen. Hier: Adam en Eva uit het Paradijs gedreven. Maria met Kind. Twee voorbeelden van figuratieve islamitische Kunst op deze site. Dit kan ons verbazen als wij ervan uitgaan dat de islam figuratieve kunst verbiedt. Inderdaad afbeeldingen van mensen zijn schaars, maar ze zijn er wel. Lees daar meer over. ....

Lees meer…