Home

Marlies ter Borg-Neervoort is filosoof en bruggenbouwer - commentaar naar: marliesterborg@gmail.com ......Marlies wil bruggen slaan door taboes te doorbreken. Zij bouwde met verhalen uit Koran en Bijbel bruggen tussen de Islamitische en Westerse traditie. BIJBELENKORAN.NL ................. In BLOEMEN VAN EEN ZIEKTE laat zij zien hoezeer onze cultuur verweven is met, en dank verschuldigd is aan hevige stemmingswisselingen. Zij schreef uit eigen ervaring met de creatieve kant van deze ziekte én de heilzame werking van medicatie.
Als polemoloog aan de VU slaagde zij er tijdens de Koude Oorlog in om Russen en Amerikanen om in gesprek te krijgen over het gevaar van de wederzijdse offensieve capaciteiten. Stappen voor een minder provocatieve militaire strategie en opbouw werden besproken. Tot haar verbazing werden dergelijke stappen luttele maanden later aan de Sovjet zijde gezet. Zo maakte zij het einde van de Koude Oorlog van dichtbij mee. Vrede en verzoening te midden van het oorlogsgeweld bleef haar interesseren. Na de Koude Oorlog leidde zij een huisvestingsproject in Tver, Rusland voor terugkerende militaire gezinnen. Toen verschoof haar aandacht naar een nieuwe dreiging: die van de groeiende confrontatie en vooroordelen rond de Islam. Terwille van de dialoog zocht zij naar overeenkomsten tussen Bijbel en Koran. In Koran en Bijbel in Verhalen toont zij de verbazingwekkende overeenkomsten tussen verhalen uit beide boeken. Deze bloemlezing werd ook online beschikbaar via deze website in het Nederlands, Engels, Bahasa Indonesisch en Arabisch. Voor de Engelse publicatie Sharing Mary werkte zij samen met vooraanstaande Moslim, Christelijke en seculiere experts uit verschillende landen. Een Indonesische versie is in de maak. Rond haar boekje met Islamitische afbeeldingen van Bijbel figuren van Adam tot Jezus, is een reizende tentoonstelling opgezet. Deze kan op aanvraag worden uitgeleend. .....Door haar Engelse opvoeding schrijft zij graag in het Engels. Click op de Union Jack voor meer. Marlies combineert graag beeld en verbale taal. .... Marlies marliesterborg@gmail.com bouwt bruggen tussen heden en verleden, bv met haar 'home', Zonnehof, dat stamt uit de Walden traditie.... kijk verder